19 de maig 2010

Dos palindroms de Jesús Lladó

Una recerca d’identitat. Diàleg amb el propi cos.  

REI: O JO SÓC UN LÚCID I RIDÍCUL NU COS, O JOIER.SÓC
UN ÉSSER
ÀRID,
BLA,
CÍNIC,
INIC,
ALB,
DIRÀ.
RES SÉ,
NU COS.