07 de febrer 2011

Q

Ui! Veu qui diu que "Déu, qui deu ser?"  "Reseu", diu: 
 "Què deu qui diu que viu?"


Uy ¿¿Ve quien dice que "Dios ¿Quién debe ser?" "Rezad", dice.
"¿Què debe quien dice que vive?"
- ¿Y el alacrán? ¿En AVE se va?
- Noé, leo "nave"; se van en arca.
                                              La ley