11 de novembre 2010

La mà ficaré...
                            per ací...
                                                       Fa mal?